Mzdy

  • Vypracovávam pracovné zmluvy a dohody o vykonaní práce.

  • Spracovávam podklady pre mzdy a personalistiku, vrátane celej agendy poisťovní, spolu s prihláškami a odhláškami pracovníkov.

  • Komplexne tlačím všetky výkazy pre poisťovne aj s príkazmi na úhradu pre banky, vrátane všetkých štatistických výkazov.

  • Ročné zúčtovanie dane pre pracovníkov.